За нас

ИНОВАЦИИ И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА ХОРАТА

NANOHUB е иновативно стартиращо предприятие, създадено през 2018 г. въз основа на опита на членовете-основатели и уменията на други предприятия — днес неразделна част от обществената структура — с цел разработване на решения, базирани на използването на иновативни наноматериали за енергийна ефективност и качеството на околната среда, за здравето на хората и защитата и опазването на хранителните продукти.

Тези решения се прилагат главно в следните области на приложения:

  • Пречистване на въздуха в закрити пространства
  • Обработка на строителни повърхности и заграждения
  • Консервиране на храни
  • Пречистване на води
  • Пречистване на въздуха в закрити пространства
  • Обработка на строителни повърхности и заграждения
  • Консервиране на храни
  • Пречистване на води

ОСВЕТЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА — Първият регистриран патент, подаден от компанията „ACLL“ (LED осветление за пречистване на въздуха / (Air Clean LED Lighting|) е Фотоволтаична лапма едно / (Photocatalytic Lamp one) — осветителна система, която позволява да се подобри качеството на въздуха в помещенията, заедно с удовлетворяващо всички тези осветление и качество на светлината изисквания. Непрекъснатите изследвания и проучвания за подобряване на качеството на въздуха в помещенията доведоха до разработването на нови решения и нови устройства за пречистване на качеството на въздуха в помещенията в затворени среди от различен контекст, като например социални, фирмени и различни технически такива.

ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ СИСТЕМИ — Моделът на стратегическо партньорство, създаден с водещи предприятия от различни сектори, даде възможност на Nano hub да предложи на пазара ефикасни и ефективни решения. През 2019 г. беше разработена система за намаляване и контрол на етилена в среда за съхранение на плодове и зеленчуци, за да се увеличи срока на годност на продуктите и да се намали използването на хладилни помещения. Системата спомогна за постигане на значителни икономии както при транспортирането, така и при енергийните разходи на продуктите, както и за намаляване на загубите на продукти. Решението вече е възприето от някои вериги супермаркети.

БОРБАТА СРЕЩУ COVID19 — В спешната медицинска помощ, причинена от разпространението на Covid-19, изследванията бяха концентрирани върху реализирането на нов филтър/филтрираща система, съставена от метален мрежест фотокаталитичен реактор, върху който е създаден фотокатализатор на основата на волфрамов триоксид (WO3) поставен и на тъканен филтър, който подобрява ефективността на филтъра при бактериално и вирусно натоварване.

Този нов патентован филтър е тестван върху вируса SARS-CoV-2 (причина за епидемията от Covid-19) от Отдела за вирусна патогенеза и биосигурност на болница Сан Рафаеле в Милано. Тестът доказа ефективността на деактивирането на вируса: Само за 10 минути инфекциозният вирусен товар SARS-CoV-2 е деактивиран с 98%; за 20 минути с над 99,8%. За 30 минути вирусът беше напълно деактивиран.

ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОДУКТИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ NANOHUB:

Фотокаталитични лампи — продукт, който вече е на пазара и е патентован от NANOHUB.

Устройства за механично пречистване на въздуха в затворени пространства (централизирани или самостоятелни), като включени аспиратори и механично пречистване на въздуха, и самостоятелни системи за механично пречистване, например AIR-F.

Обработка на повърхности с фотокатализатор на основата на волфрамов триоксид (специални бои)

Филтри за пречистване на въздуха в транспортни средства (автобуси, влакове, специални превозни средства като линейки и хладилни транспортни средства)

Системи за сектора на плодовете и зеленчуците (по-специално за сектора на широкомащабна дистрибуция)

Възстановяване на топлината и възобновяване на въздуха за домашна обстановка

Фотокаталитични лампи — продукт, който вече е на пазара и е патентован от NANOHUB.

Устройства за механично пречистване на въздуха в затворени пространства (централизирани или самостоятелни), като включени аспиратори и механично пречистване на въздуха, и самостоятелни системи за механично пречистване, например AIR-F.

Обработка на повърхности с фотокатализатор на основата на волфрамов триоксид (специални бои)

Филтри за пречистване на въздуха в транспортни средства (автобуси, влакове, специални превозни средства като линейки и хладилни транспортни средства)

Системи за сектора на плодовете и зеленчуците (по-специално за сектора на широкомащабна дистрибуция)

Възстановяване на топлината и възобновяване на въздуха за домашна обстановка

Многобройни са областите, които се ползват от това решение: болници, медицински кабинети, жилища за стари хора, домашни помещения, училища, офиси, магазини, големи търговци на дребно, промишлени и производствени предприятия и целият транспортен сектор (камиони/влакове/самолети).

Сътрудничеството с университетите, вътрешните изследователски и развойни дейности за фотокатализатори и иновативни материали, партньорствата, установени с различни отрасли, компетенциите на партньорите и организационната и корпоративна структура позволяват на NANOHUB да популяризира модел за непрекъснато развитие на иновативни решения и да достигне до съответните икономически и финансови цели.